Gemsdat
 

 

Home                                                

1.       Gemmologie

2.       Mineralogie

3.    Interessante lijstjes


4.   Software
Determineren van edelstenen : aan de hand van 6 mogelijke parameters (brekingsindex, densiteit, dubbelbreking, iso- of anisotropie met of zonder optisch teken, kleur en transparantie)krijg je een lijst met mogelijke kandidaten (uit meer dan 600 natuurlijke stenen, syntheses en artificiŽle producten) gerangschikt in volgarde van maximale overeenkomst. (Acces bestand)                                               


                                                 voorbeeld


Berekening  ny, dubbelbreking en optisch teken van twee-assige stenen
Vul de op de refractometer afgelezen waarden van nx en nz in. ny  wordt berekend (rekening houdend met eventuele speciale sneden). Eventuele fouten bij het invullen van de tabel, worden gemeld (nx > nz, waarde > 1.81 of < 1) (Excel-bestand)

 
                                                  voorbeeld ny


Berekening  verdubbeling  van  facetten  in dubbelbrekende stenen
Vul de kleinste waarde van de brekingsindex en de grootste waarde in, evenals de dikte in mm van de steen (van de richting waarin men kijkt). De afstand van de verdubbeling             wordt berekend. (Excel-bestand)


                                                   voorbeeld doubling